Algemene voorwaarden

 • Om de behandeling bij je verzekeraar te kunnen declareren is een geldige verwijsbrief nodig. Daarin moet staan: verwijzing naar generalistische basisggz (GBGGZ), het vermoeden van een DSM-classificatie en tevens welke stoornis wordt vermoed, een handtekening/praktijkstempel en de persoonlijke AGB-code van de huisarts.
 • Met jouw toestemming wordt de huisarts geïnformeerd over het verloop van de behandeling.
 • Individuele afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Als de afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is, wordt €55 in rekening gebracht vanwege de al gereserveerde tijd. Deze factuur kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.
 • Wanneer je besluit de behandeling te stoppen of niet meer te komen en mij hier niet over informeert, zal ik uiterlijk 3 maanden na ons laatste consult je dossier sluiten. De factuur stuur ik dan naar je verzekeraar of naar jouzelf (afhankelijk van of ik een contract met jou zorgverzekeraar heb). Het kan zijn dat je verzekeraar hierna een behandeling bij een andere psycholoog niet vergoedt, kijk hiervoor je polisvoorwaarden na.
 • Geen contract met je zorgverzekeraar   Na beëindiging van de therapie breng ik de factuur bij jou in rekening. Je dient de factuur zelf te betalen binnen 14 dagen en kunt de rekening vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan het eigen risico in rekening brengen en heeft het recht om dossiers en diagnoses te controleren.
 • Onvergoede zorg   Je ontvangt zelf de factuur en kunt die niet indienen bij de zorgverzekeraar. Betaling graag binnen 14 dagen.
 • De betalingsvoorwaarden van de praktijk zijn hier in te zien. Ze zijn geponeerd door het Nederlands Instituut voor Psychologen
 • Er wordt een Honos-vragenlijst ingevuld aan het begin van je behandeling, dit is je zorgverlener verplicht. Deze gegevens worden geanonimiseerd doorgestuurd aan een instantie die het effect van de geestelijke gezondheidszorg bijhoudt. Je kunt als cliënt bezwaar maken tegen het delen van de informatie met de NZA door een privacyverklaring in te vullen.
 • Dit jaar al in behandeling (geweest) bij een andere ggz-aanbieder?   Dan ben je verplicht dit van te voren te melden bij mij. De reden hiervoor is dat als er nog een andere behandeling lopende is, je zorgverzekeraar zal besluiten de zorg niet te vergoeden. Formeel mag je slechts bij maximaal één ggz-aanbieder tegelijkertijd behandeling ontvangen. Ook is er een regel die bepaalt dat je per diagnose en hulpvraag slechts één behandeling basis-ggz kan ontvangen. Overleg als je eerder in behandeling bent geweest dit jaar, van tevoren even met me over de mogelijkheden. Mocht de verzekeraar de kosten om deze reden niet dekken, dan wordt de factuur bij jou persoonlijk in rekening gebracht.
 • Klachten   Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over onze samenwerking. Als dit het geval is, dan is het belangrijk dat je dat bij me bespreekbaar maakt. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing. Komen we er niet samen uit en wil je weten wat de mogelijkheden zijn, kijk dan op de website van het NIP (de beroepsvereniging voor psychologen) voor een klachtenregeling.
 • Kwaliteitsstatuut   Psychologiepraktijk Middag heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kan worden opgevraagd via Zorginstituut Nederland en is ook op aanvraag in te zien in de praktijk.
 • Privacyverklaring   De praktijk vindt het belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. De toelichting hierbij is te lezen in deze privacyverklaring.

 

Psychologiepraktijk  middag

Homeruslaan 66

3581 MJ Utrecht

info @ psychologiepraktijkmiddag.nl

contact

De praktijk is vanwege verlof gesloten tot en met begin zomer 2024. Mocht je een vraag hebben die niet kan wachten tot de zomer, dan kun je contact opnemen met de waarnemend GZ-psycholoog Rinske Frima: www.babyblues-domstad.nl.