Ellen

Mijn naam is Ellen Middag en ik werk al een aantal jaren als psycholoog in en rond Utrecht. Ik help mensen graag bij het (her)vinden van hun eigen kracht en vaardigheden. Ik vind het belangrijk om dit ‘van mens tot mens te doen’: vanuit mijn hart kijken hoe ik het best kan aansluiten bij wat jij nodig hebt. Daarbij werk ik graag met en vanuit verbinding: samenwerking tussen hulpverleners stimuleren, mensen verbinden met elkaar. En ook een individu meer ‘met zichzelf’ verbinden, hoe zweverig dat ook mag klinken. Zulke dingen zijn soms lastig in woorden te vertalen. Daarom neem ik in behandeling ook altijd de kennis en signalen van het lichaam mee, om dat wat niet in woorden te vangen is toch plek te geven.

Ik gebruik opgedane kennis en ervaringen vanuit opleidingen en cursussen, reizen en eerdere werkzaamheden. Ik heb een universitaire opleiding tot kinder- en jeugdpsycholoog gevolgd, en vervolgens een postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Ik volg ook na deze opleidingen nog regelmatig opleidingen en supervisie. Niet alleen om mijn vakkennis en ervaring up to date te houden, maar vooral omdat ik het leuk vind. Daarnaast deel ik graag kennis en ervaring: ik geef begeleiding aan (startende) psychologen en orthopedagogen, en zit in twee intervisiegroepen met andere gezondheidszorgpsychologen. Ik ben ook aangesloten bij de Stichting Utrecht Oost GEZond en de raamovereenkomst van Huisartsen Utrecht Stad, om korte lijnen te hebben met andere hulpverleners.

Naast mijn werk voor de psychologiepraktijk werk ik vaak ook elders. Ik heb ervaring binnen het cluster 4 onderwijs en een polikliniek voor specialistische ggz. Op beide werkplekken werkte ik met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Ook heb ik onderzoek gedaan op een universiteit en heb ik ervaring met psychologische behandeling binnen ziekenhuiszorg. Momenteel werk ik veel met hulpverleners, en ben ik bekend met het dagelijks werk binnen de ambulancezorg en spoedeisende hulp.

Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen drijft, naar wat maakt dat ze doen wat ze doen. Elk mens heeft wensen, verlangens en pijnlijke kwetsbaarheden, en toch denken we vaak dat we de enige zijn. Ik probeer tijd over te houden om regelmatig te kunnen niksen, en hou van goeie en slechte hiphop. Ik drink veel thee en een caffe latte op z’n tijd, en snap de relativiteitstheorie nog steeds niet.